Manuele Lymfedrainage

De naam zegt het zelf: Manuele Lymfedrainage.

Met deze vorm van massage wordt de lymfestroom in het lichaam manueel gedraineerd en gestimuleerd.

Van nature beweegt lymfe zich voort in het lichaam door fysieke beweging, door de druk van de omliggende aders en door een vaten-systeem.

Het kan echter voorvallen dat een lymfevat verstopt geraakt, of dat de lymfestroom niet optimaal is.
Dit resulteert dan in wat we noemen “vocht vasthouden”.
Het kan zich uiten als dikke voeten, enkels of zware benen.
Maar ook in de armen of het gelaat.

Met de technieken van de manuele lymfedrainage gaan we het lymfesysteem een handje helpen.

Overtollig vocht wordt afgevoerd en de natuurlijke lymfestroom wordt terug op gang getrokken.

Dit is een uiterst zachte behandeling die telkens op een gedeelte van het lichaam toegepast worden.

De behandeling wordt bij voorkeur toegepast op de blote huid.

Voor de lymfedrainage wordt de techniek van Dr Vodder gebruikt.

Scroll Up