E-Book: Handleiding voor Babymassage

2,99

Dit e-book legt je stap voor stap uit hoe je een babymassage kan uitvoeren bij je kindje.
Daarnaast ontdek je ook de do’s en dont’s van babymassage.

Dit e-book legt je stap voor stap uit hoe je een babymassage kan uitvoeren bij je kindje.
Daarnaast ontdek je ook de do’s en dont’s wanneer je je baby een massage geeft.

Je baby masseren is in de eerste plaats ontzettend leuk om te doen. Het is een plezierige, ontspannen manier contact te maken met je kind. Je schenkt je baby een rustmoment en stimuleert zijn motorische ontwikkeling. Daarnaast maak het je het immuunsysteem van je kindjes sterker en schept het een diepere band tussen jou en je kindje.

Wat krijg je in dit e-book?

  1. Wat is babymassage?
  2. Waarom geef je je baby een massage?
  3. De voordelen van massage bij baby’s en kinderen.
  4. Wanneer geef je geen massage?
  5. De voorbereiding.
  6. Hoelang duurt een massage?
  7. Wanneer kan je je baby het beste masseren?
  8. De babymassage – stappenplan.
  9. Baby-gym.
  10. Samenvatting.

In totaal 15 pagina’s die je wegwijs maken in je eerste stapjes bij babymassage.

Meer lezen? Bekijk dan ook even dit blogartikel: Babymassage versterkt de band tussen ouders en hun baby. 

© Copyright

Marie-Hélène Huvenne – Handleiding Babymassage © 2024,
M.H. Huvenne Uitgegeven in eigen beheer
info@gezondheidspraktijk-de-brug.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave (downloadbare pdf en de inhoud ervan)  mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.